fönstertvättROT och RUT är skatteavdrag som ger oss större ekonomiska förutsättningar att använda oss av olika tjänster. Det kan till exempel handla om att anlita en bergvärmefirma för att installera bergvärme i villan, eller att ta hjälp av ett städbolag som håller hemmet fint så att man får mer tid över till annat. Det gäller dock att vara påläst när det kommer till ROT och RUT, och veta vad avdragen innebär samt ha koll på hur mycket man får dra av.

ROT-avdrag
Under ROT-avdraget, som står för ”Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad”, hamnar reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad när det utförs i eller i anslutning till en bostad som du äger och bor i. Det gäller även om bostaden är en fritidsbostad, eller om det är en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. ROT-avdraget gäller inte för nybyggnad av hus, och inte heller för om- eller tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

RUT-avdrag
RUT står för ”Rengöring, Underhåll, Tvätt”, och betyder att man får göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Med hushållsnära tjänster avses arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde och utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Det kan till exempel handla om trägårdsskötsel, barnpassning, tvätt, städning, fönsterputsning, matlagning eller snöskottning. Saker som inte räknas till RUT-avdraget är till exempel kemtvätt, djurpassning och stubbfräsning.

Avdragens storlek
Med ROT och RUT får man dra av för arbetskostnaden när man använder sig av en tjänst. Avdragen gäller alltså inte för till exempel materialkostnader. Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden, men sammanlagt högst 50 000 kr per person och år. Är man två blir maxbeloppet 100 000 kronor, men det kan aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt. Avdragen görs direkt på fakturan, och den slutliga skattereduktionen fastställs i samband med att inkomstdeklarationen godkänns.

I praktiken
Den största fördelen för privatpersoner när det gäller ROT- och RUT-avdragen är förstås den ekonomiska biten. Vi har större möjligheter att använda oss av tjänster, och det kan också ge oss ekonomiska förutsättningar att anlita hjälp med saker vi annars inte skulle lagt pengarna på, som till exempel städning. Avdragen gör det helt enkelt billigare för oss att anlita en hantverkare, fönsterputsare eller något annat vi vill ha hjälp med.

En annan fördel är att svartjobben minskar när fler har ekonomiska förutättningar att använda sig av vit arbetskraft. Det genererar både nya arbetstillfällen och skatteintäkter till staten. Eftersom många utan avdraget hellre valt att använda sig av svart arbetskraft är det en skattesubvention som faktiskt leder till mer skatteintäkter. Vikten av att använda sig av vit arbetskraft gynnar förstås även den som köper tjänsten, eftersom man då täcks av alla försäkringar och garantier som kan behövas ifall något problem skulle uppstå.