Här hittar du snabba svar på olika frågor du kanske ställer dig när du ska anlita professionell arbetskraft.

Vad betyder ROT?
ROT-avdrag betyder att man får göra skatteavdrag på arbetskostnaden när man anlitar hjälp för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad. Gäller ej för nybygge eller nybyggda hus.

Vad betyder RUT?
RUT-avdrag betyder att man får göra skatteavdrag på arbetskostnaden när man antlitar hjälp för hushållsnära tjänster, till exempel städning, tvätt och barnpassning.

Hur stort avdrag får man göra med ROT och RUT?
Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden, men sammanlagt högst 50 000 kr per person och år. Maxbeloppet kan aldrig bli större än det belopp man ska betala i slutlig skatt.

Hur hittar man en hantverkare eller installatör?
Genom vänner och bekanta, på yrkessidorna i telefonkatalogen eller på internet.

Hur vet man att hantverkaren eller installatören är pålitlig?
Kontrollera att företaget har F-skattesedeln och fråga Kronofogden om företaget har några skulder. Be om referenser för att kunna ställa frågor till tidigare kunder.

Hur försäkrar man sig om att man får det arbete man har beställt?
Genom att skriva ett avtal där alla viktiga punkter ingår. Begär ut och spara alla kvitton. Med alla papper har man lättare att hävda sin rätt ifall det skulle uppstå en tvist.

Vad gör man om man inte är nöjd med ett arbete?
I första hand pratar man med den som utfört arbetet, i andra hand kan man kontakta konsumentvägledningen i kommunen, och i tredje hand Allmänna reklamationsnämnden.

Hur lång är reklamationstiden när man anlitar en hantverkare?
På ett arbete på ens fastighet ger konsumenttjänstlagen rätt att klaga på arbetet i upp till tio år.

Av vilken anledning är vit arbetskraft bättre än svart?
Med svart arbetskraft står man helt utan garantier på att arbetet ska bli gjort över huvud taget, eller att det ska bli gjort på rätt sätt. Man har mycket lättare att få hjälp från försäkringsbolaget om man har använt sig av vit arbetskraft där alla viktiga utbildningar, certifieringar, försäkringar och garantier finns.