En av de dyraste tjänster där man behöver anlita en installatör är när man skaffar sig bergvärme. En totalkostnad inklusive värmepump på över 150 000 kronor är inte osannolik, men det finns ändå några ljusglimtar i mörkret; vissa saker gör att priset trots allt kan hållas nere till en del. Men när man anlitar en bergvärmeinstallatör så måste man, mer än vanligt, undvika att välja den som är billigast. Det kan leda till stora problem längre fram och i slutändan visa sig vara den dyraste och minst optimala lösningen. Vi ska försöka förklara varför, vad man bör tänka på och annat som är viktigt när man ska anlita en bergvärmeinstallatör.

Kostnaden
När man skaffar sig bergvärme så är det speciellt två stycken utgiftsposter som sticker ut: kostnaden för bergvärmepumpen och kostnaden för att borra. Lyckligtvis så är den senare utgiftsposten rotavdragsgill, men inte den första. Kostnaden för att borra ett bergvärmehål är ungefär 300 kronor per meter som behöver borras, och man kan få ut 1 kilowatt per 20-25 meter borrhål, beroende på de lokala förhållandena. Det djup som krävs ligger normalt på mellan 100 och 220 meter; räkna med att det kommer att krävas 160-180 meter för en villa med genomsnittliga uppvärmningskrav. 50 000 kronors kostnad för borrning, vilket blir 35 000 kronor efter rotavdrag.

Pumpen sedan kommer att kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor, även om den också kan bli dyrare. I genomsnitt brukar det sägas att det kostar 150 000 kronor att skaffa sig bergvärme, med alla olika kostnader inräknade.

Besparing
Trots att det är så dyrt väljer ändå många att skaffa sig bergvärme. En del gör det för att det är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ, men för många är huvudorsaken rent ekonomisk. Initialkostnaden må vara hög, men de besparingar som man kan göra när man byter från konventionell uppvärmning till bergvärme är enorma. Exakt hur stora beror dels på de lokala förhållandena, dels på vilken sorts uppvärmning man tidigare använt sig av och dels på om huset har radiatorer eller golvvärme. Golvvärme ger där bäst resultat i och med att pumpen inte behöver arbeta lika mycket för att värma upp huset.

Det brukar sägas att bergvärme kan sänka uppvärmningskostnaderna med allt från 50 till 95 %. Dock, en så pass ”låg” sänkning som 50 % är ovanligt, utan den kommer sannolikt att bli högre; åtminstone 70 %.

Anlitande
När du skaffar bergvärme så gör du som vanligt: ta in offerter från flera olika bergvärmeinstallatörer och jämför dem. Men det finns några saker att tänka på: för det första så ska bergvärmefirman i fråga komma hem till dig och undersöka förhållandena innan de ger dig en offert. Gör de inte det så är det inte en seriös bergvärmefirma. För det andra så ska du inte stirra dig blind på slutpriset. Jämför offerterna och se vilket borrdjup de anser att du behöver. Den som är billigast kanske underskattar ditt elbehov och är billiga helt enkelt för att de inte tror du behöver borra så djupt. Ett för grunt borrhål kommer att leda till problem med ditt bergvärmesystem, och minska de besparingar du kan göra.